15–17 липня 2019
Фінанси для нефінансових менеджерів: облік, аналіз, бюджет
3 дні / 24 академічні години
Про тренінг
Нові навички та знання в сфері фінансів підприємства
Ви дізнаєтеся, як оцінювати досягнутий рівень ефективності бізнесу, порівнювати компанію з ринком і конкурентами, виявляти сильні і слабкі сторони бізнесу, знаходити резерви для розвитку.

Учасники отримають ефективні інструменти, що дозволяють виявляти фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Узагальнивши отримані знання і практику, участнкі розроблять гнучку модель бюджету компанії на найближчу перспективу.
Тренери
Сесія проводиться командою корпоративних бізнес-тренерів Академії, які: володіють багатим практичним досвідом, а також кваліфікаціями АССА, CMA, CIRM, CIA і ін. На своєму досвіді розкажуть про побудову системи управління з урахуванням показників оцінки бізнесу.
Наталія Соколова
Менеджер EY, консультант і бізнес-тренер Академії бізнесу EY
Олена Любящєва
Бізнес-тренер Академії бізнесу EY
3
дні концентрованого досвіду та нових знань
24
академічні години
інтерактивного навчання та виконання практичних завдань
40
корисних тем в сфері фінансів підприємства
Програма тренінгу
перший день
15 липня, понеділок
перший день
15 липня, понеділок
Облік і звітність
 • Основні системи обліку:
 • Фінансовий, податковий та управлінський облік
 • Загальноприйняті бухгалтерські принципи
 • Склад річної фінансової звітності
 • Звіт про фінансовий стан (Баланс) - джерело інформації про інвестиції компанії і джерелах їх формування:
 • Балансова рівність
 • Основні розділи балансу
 • Аналіз балансу
 • Структура Балансу на прикладах відомих компаній різних галузей Практичне завдання (наскрізний Case Study): відобразити операції компанії за допомогою «методу подвійного запису», скласти і проаналізувати Баланс компанії
 • Звіт про прибутки і збитки (ОПУ) - джерело інформації про економіку компанії:
 • Проблема визнання доходів і витрат
 • Формати звіту
 • Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційної, EBIT і чистого прибутку
 • Аналіз Звіту про прибутки і збитки
 • Структура і динаміка показників на прикладах відомих компаній різних галузей
 • Практичне завдання (продовження наскрізного Case Study): скласти і проаналізувати Звіт про прибутки і збитки
другий день
16 липня, вівторок
другий день
16 липня, вівторок
Облік і звітність
 • Звіт про рух грошових коштів (ОДДС) як інструмент управління грошовими потоками:
 • Структура Звіту про рух грошових коштів
 • Способи складання Звіту про рух грошових коштів: прямий і непрямий методи
  аналіз ОДДС
 • Структура і динаміка показників ОДДС на прикладах відомих компаній різних галузей
 • Практичне завдання (продовження наскрізного Case Study): скласти і проаналізувати Звіт про рух грошових коштів компанії
Аналіз фінансової звітності
 • Рентабельність діяльності (продажів), норми прибутку
 • Ділова активність: оборотність активів, управління запасами,
 • дебіторської / кредиторської заборгованостями
 • Рентабельність активів (ROA)
 • Фінансова стійкість і ліквідність
 • Рентабельність власного капіталу (ROE)
 • Факторний аналіз на прикладі фінансових показників відомих компаній різних галузей
день третій
17 липня, середа
день третій
17 липня, середа
Аналіз фінансової звітності
 • Практичне завдання (продовження наскрізного Case Study): аналіз результатів діяльності компанії з використанням звітності, складеної під час першого дня тренінгу
Розробка бюджету підприємства
 • Система фінансового планування і бюджетування
 • Цикл роботи з інформацією в процесі управління
 • Постановка цілей і завдань на бюджетний період
 • Порядок розрахунку бюджету (послідовність дій)
  аналіз бюджету
 • Практичне завдання (продовження наскрізного Case Study): розробка бюджету компанії на підставі аналізу результатів її діяльності (з використанням розрахунків, включених в перший і другий дні тренінгу)
 • Аналіз бюджету. Розробка заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей. висновки та рекомендації
 • Підведення підсумків тренінгу.
 • Питання та відповіді.
 • Зворотній зв'язок
Вартість участі
6200 гривень
Чекаємо на вас та ваших колег!
Захід організовує Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Дніпро, заснований при Дніпропетровська Торгово-промислова Палатаза підтримки ЄБРР: консультації для малого бізнесу в Україні в рамках ініціативи #EU4Business Європейського Союзу
+38 (056) 374 94 12 (13)
bsc-dnipro@dcci.org.ua
м. Дніпро, вул. Шевченка 4
Made on
Tilda